Rönnbäcknäset / Dahksnjuana

Fotografier från Rönnbäcknäset/Dahksnjuana (Björkvattsdalen, Västerbottens län) inom det område som prospekteringsbolag har beviljats bearbetningskoncessioner för gruvprojektet Rönnbäcken. Nickelbrytning är här planerad i tre öppna dagbrott med planerad avfallsdeponi i Gardikens vattenmagasin - del av Umeälvens vattenavrinningsområde. Området utgör traditionellt samiska åretruntmarker där gruvbrytning skulle innebära en oåterkallelig inverkan på landskapet, mark, människor och vatten.

Bok med duplextryck, 2017: 128 sidor. 58 svartvita fotografier med inledande text av Marie Persson Njajta, boende i Björkvattsdalen. Upplaga: 400 ex. Format: 27,5 x 23 cm.
ISBN: 978-91-637-2181-6

Projektet har genomförts med stöd från Konstnärsnämnden.

Rönnbäcknäset / Dahksnjuana – bok med fotografier

Mars 2017.

Hämta PDF [4,3 MB]

Rödlistade vedsvampsarter i Rönnbäck – affisch

September 2014.

Hämta PDF [7,3 MB]